ទីភ្នាក់ងារ Moody’s ថ្លែងថាអាស៊ីកាន់តែមានភាពធន់ទៅនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៃវីរុសកូវីដ១៩

未分類
ទីភ្នាក់ងារ​វាយ​តម្លៃ​ឥណទាន​ពិភពលោករបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី Moody’s មើលឃើញថាអាស៊ីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងដ៏ល្អប្រសើរមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងកើតមានបង្កដោយវីរុសកូវីដ១៩ នៅឆ្នាំ ២០២១ ជាងតំបន់ដទៃទៀតនៅលើពិភពលោក។
ទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងថា៖ «សេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីបានឈានទៅរកការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតដោយមានជំហរចាប់ផ្តើមខ្លាំងជាងមុនទាក់ទងនឹងកំណើនប្រៀបធៀបនឹងតំបន់ផ្សេងទៀត។ ប្រទេសដែលមានអភិបាលកិច្ចរឹងមាំនិងការគ្រប់គ្រងបានល្អប្រសើរលើករណីនៃជំងឺរាតត្បាតនឹងប្រឈមមុខនឹងសំពាធតិចតួចចំពោះទស្សនវិស័យកំណើន»
ទោះយ៉ាងណា ទីភ្នាក់ងារបានឲ្យដឹងថាផលប៉ះពាល់វីរុសកូរ៉ូណានឹងដាក់សំពាធលើកំណើនក្នុងរយៈពេលខ្ល

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました