ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាង២០០ មកស្វែងយល់ពីការពង្រីកអាជីវកម្មនៅBNI-Super ក្នុងMega Visitor Day

未分類


ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាង២០០នាក់ កាលពីម្សិលមិញបានមកស្វែងយល់ឱកាសអាជីវកម្មគ្នាក្នុងកម្មវិធីជួបជុំដ៏ធំរបស់BNI Superដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Mega Visitor Day។

លោកម៉េង គៀងស្រ៊ុន ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ BNI Super បានថ្លែងទៅកាន់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងជាង២០០នាក់ថា ការជួបជុំនេះ គឺជាឱកាសសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់គ្នាដែលចង់ពង្រីកសក្តានុពល បង្កើនការលក់ បង្កើតនិងពង្រឹងបណ្តាញអាជីវកម្មឱ្យកាន់តែរឹងមាំនិងរីកចំរើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស៕


The post ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាង២០០ មកស្វែងយល់ពីការពង្រីកអាជីវកម្មនៅBNI-Super ក្នុងMega Visitor Day appeared first on Business9.
Source: Business9

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました