សំណុំរឿង​រួមគំនិត​ក្បត់ ៖ តុលាការ​បន្ត​បើកសវនាការ​កាត់ទោស សម រង្ស៊ី និង​បក្ខពួក ១៣៨​នាក់

未分類
​ភ្នំពេញៈ តុលាការ​បាន​បន្ត​សវ​នា​ការ​សំណុំរឿង​រួមគំនិត​ក្បត់ ញុះញង់​ឲ្យ​មាន​ភាពវឹកវរ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​សន្តិសុខ​សង្គម និង​ញុះញង់​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋ​ជាអាទិ៍ នៅ​ថ្ងៃទី​២៨ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ​។ បន្ទាប់ពី​បើកសវនាការ​ជំនុំជម្រះ កាលពី​ថ្ងៃទី​១៤ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១​។
​នៅក្នុង​សំណុំរឿង​រួមគំនិត​ក្បត់ ញុះញង់​ឲ្យ​មាន​ភាពវឹកវរ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​សន្តិសុខ​សង្គម និង​ញុះញង់​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋ​ជាអាទិ៍ គឺមាន​មនុស្ស​សរុប​ចំនួន ១៣៩​នាក់ ត្រូវបាន​កោះ​ឲ្យ​ចូលខ្លួន​ទៅក្នុង​សវនាការ​។
ការបន្ត​សវនាការ​នេះ គឺ​បន្ទាប់ពី​តុលាការ​បាន​បើកសវនាការ​ជំនុំជម្រះ​កាលពី​ថ្ងៃទី​ថ្ងៃទី​២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២០ និង​កាលពី​ថ្ងៃទី

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました