៣ចំណុចពីមហាសេដ្ឋី Jack Ma អតីតគ្រូបង្រៀនអង់គ្លេស ធ្វើឲ្យអ្នកភ្លឺភ្នែកនៅក្នុងវិថីធុរកិច្ចបង្កើតថ្មី

未分類
ជាមហាសេដ្ឋី និងម្ចាស់ Alibaba លោក Jack Ma កើតនៅទីក្រុង Hangzhou ប្រទេសចិន។ បន្ទាប់ពីលោកបាន បញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ លោកបានដាក់ពាក្យសុំធ្វើការងារ ប៉ុន្តែត្រូវបានគេបដិសេធ ចំនួន៣០ដង មុននឹងលោកទទួលការងារជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស។ ក្រោយមកនៅឆ្នាំ១៩៩៩ លោក Jack Ma បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក Alibaba។ នៅពេល បច្ចុប្បន្ននេះលោក Jack Ma គឺជាមហាសេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែល ៦២.១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក យោងតាមទស្សនាដ្តី Forbes។ ខាងក្រោមនេះគឺទស្សនកសាងខ្លួនបីចំណុចដែលអ្នកគួរតែរៀនសូត្រពីលោក Jack Ma៖ ១. ធ្វើនូវអ្វីដែលអ្នកជឿជាក់ថានឹងកើតឡើង កុំធ្វើនូវអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹង និងយល់

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました