កញ្ចប់​ឥណទាន​របស់​វិស័យ​ធនាគារ​នៅសល់​ប្រមាណ ៧ពាន់​លាន​ដុល្លារ ដែលនឹង​បញ្ចេញ​បន្ត​នៅ​ឆ្នាំ២០២១នេះ

未分類
ដោយៈ រ៉ា​ណេ​ត
ភ្នំពេញៈ តាម​របាយការណ៍​រប​ស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា បានឱ្យដឹងថា ឆ្នាំ ២០២០កន្លងទៅនេះ ការផ្តល់​ឥណទាន​រប​ស់​វិស័យ​ធនាគារ​មានការ​ធ្លាក់ចុះ ដោយសារ​ការបារម្ភ​អំពី​លទ្ធភាព នៃ​ការបង់​សង​របស់​អតិថិជន ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​កញ្ចប់​ឥណទាន​របស់​វិស័យនេះ​នៅសល់​ប្រមាណ ៧ពាន់​លាន​ដុល្លារ ដូច្នេះ​ឥណទាន​ទាំងនេះ អាច​នឹង​បញ្ចេញ​នៅ​ឆ្នាំ ២០២១នេះ។
តាមរយៈ​របាយការណ៍​ដដែល ដែល​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅក្នុង​សប្ដាហ៍​នេះ​បាន​បង្ហាញថា ជាមួយនឹង​កញ្ចប់​ឥណទាន​ដែល​នៅសល់ និង​គ្រោង​បញ្ចេញ​នៅ​ឆ្នាំ២០២១នេះ ផ្គួប​ផ្សំ​ជាមួយ​ការបញ្ចេញ​កញ្ចប់ ថវិកា​ចំនួន២០០លាន​ដុល្លារ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បី​ធានា​ឥណទាន វិស័យ​ធនាគារ​បាន​យ៉ាងតិច២ពាន់​

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました