ការប្រើប្រាស់គន្លងផ្លូវសម្រាប់អ្នកបើកបរម៉ូតូ ឡានតូច និងឡានធំ

未分類
សូមទស្សនាវីដេអូស្ដីអំពី «ការប្រើប្រាស់គន្លងផ្លូវសម្រាប់អ្នកបើកបរម៉ូតូ ឡានតូច និងឡានធំ» ដូចខាងក្រោម៖
https://khmerpostasia.com/wp-content/uploads/2021/01/IMG_0894.mp4
Source: ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました