ក្រុមហ៊ុន​អចលនទ្រព្យ Century 21 (Cambodia) និង​ធនាគារ BRED Bank (Cambodia) ចុះ​អនុស្សារណៈ​នៃ​ការយោគយល់​គ្នា​លើ​កិច្ចសហការ​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​អចលនទ្រព្យ​

未分類
​ភ្នំពេញ​៖ ក្រុមហ៊ុន​អចលនទ្រព្យ Century 21 Cambodia យីហោ​ដើមពី​សហរដ្ឋអាមេរិក នៅ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ នា​សណ្ឋាគារ Raffle Hotel Le Royal បាន​ចុះ​អនុស្សារណៈ​នៃ​ការយោគយល់​គ្នា (MOU) ជាមួយ​ធនាគារ BRED Bank (Cambodia) ដែលមាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ប្រទេស​បារាំង ដើម្បី​សហការគ្នា ផ្តល់នូវ​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ ដល់​អ្នក​ដែល​ទិញ​អចលនទ្រព្យ​តាម​បណ្តាញ​របស់​ក្រុមហ៊ុន Century 21 Cambodia​។​
អនុស្សារណៈ​នៃ​ការយោគយល់​គ្នា (MOU) នេះ ត្រូវបាន​ចុះហត្ថលេខា​ដោយ​លោក Seraj Sutton នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន Century 21 Cambodia និង​លោក Guillaume Perdon ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​ធនាគារ BRED Bank (Cambodia) និង​អ្នកស្រី មាស គ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました