អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ ដាក់​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធ លើ​ប្រាក់ចំណូល សម្រាប់​ឆ្នាំ​ជាប់ពន្ធ ២០២០

未分類
​ភ្នំពេញ ៖ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការដាក់​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់ចំណូល​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ជាប់ពន្ធ ២០២០​។​
​លោក​គង់ វិបុល ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុក​ជា​អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ បាន​ថ្លែងថា អនុលោម​តាម​មាត្រា ៥ និង​មាត្រា ២៩ នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​សារពើពន្ធ​ដែល​ត្រូវបាន​ប្រកាស​ឱ្យប្រើ​ដោយ​ព្រះរាជ ក្រម​លេខ​នស​/ រកម​/០២៩៧/០៣ ចុះ​ថ្ងៃទី​២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​១៩៩៧ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ​មាន​កិត្តិយស​សូម​ជម្រាប ជូនដំណឹង​ដល់​លោក -​លោកស្រី ជា​អភិបាល បណ្ណាធិការ ឬ​កម្មសិទ្ធិករ​របស់​សហ​គ្រាស​ជា​អ្នក​ជាប់ពន្ធ​តាម​របប​ស្វ័យ ប្រកាស​ទាំងអស

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました