ត្រឹមម៉ោង៥រសៀលថ្ងៃទី២៩មករា ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ បានចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស សរុបជាង ៨១៥លានរៀល ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ជំហានទី២

未分類
គិតត្រឹមម៉ោង ១៧:០០រសៀល ថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការ និងមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ចំនួន ១៤៨នាក់ បានចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស និងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន សរុបចំនួន ៨១៥.៧០៨.៤១៣រៀល ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ជំហានទី២។
ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីឈ្មោះរបស់អ្នកដែលចូលរួមបរិច្ចាគបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងថវិកា មានដូចតទៅ៖


Source: ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました