វិធីសាស្រ្ដ ៣ យ៉ាងដែលបានជួយឲ្យ Bill Gates ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យទាំងក្នុងការងារ និងមានភាពរីករាយនៅក្នុងជីវិត

未分類
ដូចដែរបានដឹងមកហើយថា លោក Bill Gates ក៏ជាបុគ្គលដ៏ជោគជ័យម្នាក់ ដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងល្បីល្បាញក្នងវិស័យជំនួញអស់រយៈពេលជាង ១ទសវត្សរ៍មកហើយ។ ក្រៅពីការធ្វើជំនួញ Bill Gates ក៏បានធ្វើនូវកិច្ចការមនុស្សធម៌ជាច្រើនតាមរយៈមូលនិធិរបស់លោក រួមទាំងការចំណាយពេលដើម្បីធ្វើការចែករំលែកនូវចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ទៅកាន់សាធារណៈជនផងដែរ។ នៅក្នុងនោះ Bill Gates ក៏ធ្លាប់បានធ្វើការសរសេរនៅលើ Blog របស់គាត់ ដោយមានអត្ថន័យថា បន្ទាប់ពីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងការងារជាមួយនឹង Microsoft លោកគិតថាវាមិនបានធ្វើឲ្យលោកមានភាពរីករាយប៉ុន្មានទេ ដូចនេះគាត់ខិតខំធ្វើយ៉ាង ដើម្បីបន្ថែមនូវរសជាតិជីវិតមួយដែលលោកចង់បាន។ ទីបំផុត Bill Gates បានសម្គាល់ថា មានវិធីសាស្

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました