កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងតំបន់គឺជាគន្លឹះសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់កម្ពុជានិងអាស៊ាន

未分類
វិនិយោគិនបរទេសនិងអ្នកវាយតម្លៃឥណទានឯករាជ្យនានាកំពុងតែបង្ហាញជំនឿទុកចិត្តមកលើប្រទេសកម្ពុជា ខណៈដែលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនានាបានបញ្ចប់និងកំពុងត្រូវបានជំរុញដោយរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
យោងតាមគេហទំព័រ ASEAN Briefing (AB) បានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យតំបន់នេះក្លាយជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី ៤ លើពិភពលោកនៅឆ្នាំ ២០៣០ ដែលរួមមានទីផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅប្រមាណជា ៤ ទ្រីលានដុល្លារ។
គេហទំព័រ AB បានឲ្យដឹងថាសមិទ្ធិផលសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងត្រូវបានជំរុញដោយកត្តាធំៗចំនួនបួន។ និន្នាការប្រជាជន ខណៈដែល ៦៥ ភាគរយនៃប្រជាជនអាស៊ានចំនួន ៦០០ លាននាក់បានផ្លាស់ប្តូរ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました