ព្រូ​ដិ​នស​ល​កម្ពុជា និង ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ សហការគ្នា​ដើម្បី​ពង្រីក​លទ្ធភាព​ក្នុង​ការទទួល​បានការ​ការពារ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​

未分類
​ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមហ៊ុន​ធានារ៉ាប់រង​អាយុជីវិត ព្រូ​ដិ​នស​ល កម្ពុជា និង​ធនាគារ ភីភី​ស៊ី​ប៊ែ​ង បានប្រកាស​ភាពជា​ដៃគូ​រវាង​ក្រុមហ៊ុន​ទាំងពីរ ដើម្បី​ផ្ដល់​ការការពារ និង​តម្រូវការ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​សក្ដិសម​សម្រាប់​ពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា​ឲ្យ​បាន​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ​។
​ភាពជា​ដៃគូ​ដែល​ត្រូវ​បានអនុម័ត​ដោយ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា និង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ នេះ​នឹង​ពង្រីក​លទ្ធភាព​សម្រាប់​ព​ល​រដ្ឋ​កម្ពុជា ក្នុងការ​ទទួលបាន​សេវា​ធានារ៉ាប់រង​អាយុជីវិត​ឲ្យ​កាន់តែច្រើន ដើម្បី​ជួយ​ការពារ និង​ផ្ដល់​សុវត្ថិភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ នាពេល​អនាគត​របស់​ពួកគេ​។
​ក្រោម​ភាពជា​ដៃគូ​នេះ ប្រជា​ពលរ​ដ្ធ​កម្ពុជា​នឹង​អាច​ទទួលបាន​សេវា​ធានារ៉ាប់

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました