គេហទំព័រ Propertyarea ផ្តល់​កញ្ចប់​តម្លៃ​ពិសេស​សំរាប់​ក្រុមហ៊ុន​ដាក់លក់​អចលនទ្រព្យ​ក្នុង​គេហទំព័រ​នេះ

未分類
ដោយ​ស៊ីវ ម៉េង
ភ្នំពេញៈ គេហទំព័រ Propertyarea.asia និង Facebook Page Property Area Asia សូម​ប្រកាស​ដេញថ្លៃ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​អភិវឌ្ឍន៍ និង​ក្រុមហ៊ុន​ភ្នាក់ងារ​អចលនទ្រព្យ​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ អាចដាក់​សេវាកម្ម អចលនទ្រព្យផ្សេងៗ (Listing) ក្នុង​គេហទំព័រ​នេះ​បាន។
តម្លៃ​ប្រចាំខែ​មានតម្លៃ​ចាប់ពី ១៥០០ដុល្លារ​ឡើងទៅ អាស្រ័យ​លើ​ការចចា​ជាក់ស្តែង ពិសេស​យើង​នឹង​ផ្តល់​កិច្ចសហការ​ជា​កញ្ចប់ ដោយ​ផ្តល់ជូន​នូវ​អត្ថបទ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ចំនួន​ច​ចារ​គ្នា ពិសេស​នឹងមាន​ការផ្តល់​ជូន​នូវ វីដេអូ​ព៌​ត​មាន​ជាប្រចាំ អាស្រ័យ​លើ​តម្លៃ​ជាក់ស្តែង។
គេហទំព័រ Propertyarea.asia និង Facebook Page មាន​ចំនួន​អ្នកអាន​គិត​ជា​មធ្យម​ចំនួន ១៥,០០០នា

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました