ក្រសួងទេសចរណ៍ ៖ រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ នៃ​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ចិន កម្ពុជា​ទទួលបាន​ភ្ញៀវទេសចរ​ជិត ៩០​ម៉ឺន​នាក់​

未分類
​ភ្នំពេញ ៖ តាម​របាយការណ៍​ទទួល​បាន​ពី​មន្ទីរ​ទេសចរណ៍​រាជធានី ខេត្ត បាន​ឲ្យ​ដឹងថា​៖ នាឱកាស​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ប្រជាជន​ចិន​-​វៀតណាម រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ (១២-១៤ ខែកុម្ភៈ ២០២១) កម្ពុជា​ទទួលបាន​ភ្ញៀវទេសចរ​សរុប​ប្រមាណ ៨៩២.៦៣៨ នាក់ ថយចុះ ២,២៣% ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​២០២០ ក្នុងនោះ​៖
− ភ្ញៀវ​ជាតិប្រមាណ ៨៨០.៥៥៣ នាក់ កើនឡើង ៦,០៥%( ប្រៀប​ចូលឆ្នាំ​ចិន ២០២០)
− ភ្ញៀវ​បរទេស​ផ្ទៃក្នុង ប្រមាណ ១២.០៨៥ នាក់ ថយចុះ ៨៥,៤០%(​ប្រៀប​ចូលឆ្នាំ​ចិន​២០២០)
​ក្នុង​ចំនួន​សរុប​ខាងលើ ចំនួន​ភ្ញៀវ​តាម​ថ្ងៃ​នីមួយៗ រួមមាន​៖
− ថ្ងៃទី​១ ទី​១២ ខែកុម្ភៈ​៖ ភ្ញៀវ​សរុប​ប្រមាណ ២០៥.០៧៥ នាក់​
− ថ្ងៃទី​២ ទី​១៣ ខែកុម្ភៈ​៖ ភ្ញៀវ​សរុប​ប្រមាណ ៤០៨.៥២១ នាក់​
− ថ្ងៃទ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました