អាជីវកម្មខ្នាតតូចអស់បារម្មណ៍រឿងពិបាកគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ហើយ! App មួយបង្កើតដោយខ្មែរ អាចប្រើដើម្បីកត់ត្រាចំណូលចំណាយបាន

未分類
ការកត់ត្រាចំណូលចំណាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងដំណើរការអាជីវកម្ម វាធ្វើឱ្យអ្នកមានភាពងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញនូវព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ និងការចំណាយផ្សេងៗ។ ប្រសិនបើអ្នកកត់ត្រាប្រតិបត្តិការជាប្រចាំ វាដូចជាបានបង្កើតផែនទីមួយដែលជួយបង្ហាញផ្លូវក្នុងការចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ទន្ទឹមនេះ ដោយមើលឃើញពីការអប់រំ និងចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅមានកម្រិត នាពេលថ្មីៗ នេះ ស៊ី អ៊ិន​វេស​មិន (SHE Investment) ដែលជា​សហគ្រាស​សង្គម​គាំទ្រ​ដល់​សហគ្រិន​ស្ត្រី បានប្រកាស​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​កត់ត្រា​រៀល (Kotra Riel)​។ ​កត់ត្រា​រៀល (KOTRA Riel) គឺជា​កម្មវិធី​ទូរស័ព

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました