៥ចំណុចជួយអ្នកឲ្យក្លាយជាមេដឹកនាំល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន បុគ្គលិក គ្រួសារ និងខ្លួនឯង

未分類
អ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដត្រូវកសាងនូវទំនុកចិត្ត និងថាមពលតាមរយៈគោលដៅដ៏មោះមុតរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ។ មេដឹកនាំល្អម្នាក់ តែងតែនាំឲ្យស្ថាប័ន បុគ្គលិក ឬមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនឲ្យទទួលបាននូវការរីកចម្រើន និងផ្លែផ្កា រីកដុះដាលជាដរាប។ ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើ មេដឹកនាំខ្វះនូវឆន្ទៈ ឬសមត្ថភាព នោះនឹងនាំឲ្យស្ថាប័នពិបាកនៅក្នុងការដើរទៅមុខណាស់។ ខាងក្រោមនេះគឺគន្លឹះ៥ចំណុច ដែលជួយឲ្យអ្នកក្លាយជាមេដឹកនាំល្អម្នាក់បាន៖ ១. ជួបបញ្ហាត្រូវតែដោះស្រាយ៖ មេដឹកនាំល្អតែងតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនចុះចាញ់ មិនគេចវេះ និងមិនបញ្ឃប់ឡើយ ពោលគឺពួកគេជាបុគ្គលម្នាក់ដែលហ៊ានប្រឈមទោះបីជាបញ្ហានោះលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយ។ ការធ្វើបែបនេះនឹងបង្ហាញពីភាពទទួលខុសត្រូវរប

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました