ច្បាប់ ៩០​ វិនាទី ស្វែងរកខ្លួនឯង ដើម្បីកាត់បន្ថយស្រ្ដេស៍ពីលោក Tony Robbins សម្រាប់អ្នកឧស្សាហ៍ស្រ្ដេស៍

未分類
ការកើតនូវជំងឺស្រ្ដេស៍សឹងតែថា ជារឿងមួយដែលធម្មតាទៅហើយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប ជាពិសេសសម្រាប់យុវវ័យ ឬអ្នកដែលមានទំនួលខុសត្រូវច្រើន។ ក៏ប៉ុន្ដែ អ្នកមិនអាចមើលងាយនូវជំងឺមួយនេះបាននោះទេ ព្រោះនៅពេលអ្នកមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការស្ដ្រេស៍នេះ ភាពច្នៃប្រតិដ្ឋក៏ដូចជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងៗក៏មានការថមថយចុះទៀត។ ដូចនេះ ប្រសិនបើអ្នកមានអាការៈស្រ្ដេស៍ធម្មតាដោយសារកត្តាការងារ និងសម្ពាធអ្វីមួយភ្លាមៗនោះ អ្នកគួរតែរកវិធីសាស្រ្ដ នៅក្នុងការកាត់បន្ថយវា ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើកិច្ចការរបស់អ្នក។ ទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះ លោក Tony Robbins ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកការនិយាយលើកទឹកចិត្តមនុស្ស ក៏ដូចជាការដោះស្រាយនូវបញ្ហាផ្លូវចិត្តផងដែរ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました