រដ្ឋាភិបាលកំណត់ចក្ខុវិស័យក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលរសរវើក

未分類
ដោយ:គង់ ម៉ាលីន
ភ្នំពេញៈ មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថា “សេចក្តីព្រាងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥” មានគោលដៅកសាងសេដ្ឋកិច្ច សង្គមឌីជីថលកម្ពុជារសរវើក។
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងទទួលបន្ទុករៀបចំសេចក្ដីព្រាង ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងសេចក្ដីព្រាងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលស្ដីពី“សេចក្តីព្រាងក្របខណ្ឌគោលនយោ​បាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១-២០៣៥” ដែលដឹកនាំដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីអូន ព័ន្ឋមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃទី១៨ កុម្ភៈកន្លងមកនេះ។
សេចក្តីប្រកាសព៌តមានពីកិច្ចប្រជុ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました