អ្នកទិញផ្ទះក្នុងបុរីត្រូវសិក្សាចំណុចទាំងនេះ ដើម្បីកុំឲ្យប្រឈមនឹងបញ្ហា និងការលក់ផ្ទះមិនចេញ

未分類
ដោយ:គង់ សូរិយា
ភ្នំពេញៈ អ្នកទិញលំនៅដ្ឋានក្នុងបុរីមួយចំនួន បាននិងកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជា​ច្រើន ទាក់ទងប័ណ្ណកម្មសិទ្ឋគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យរបស់ខ្លួន ដែលពួកគេប្រឈមបញ្ហានឹងការលក់ផ្ទះមិនចេញ ឬមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទេរលំនៅដ្ឋានរបស់ខ្លួន ទៅអ្នកដទៃទៀតពេ​លត្រូវការលក់ឬដូរលំនៅដ្ឋានរបស់ខ្លួន។
អ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងអចលនទ្រព្យលោកង៉ែត ជូបានថ្លែងឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថា អ្នកទិញលំនៅដ្ឋានក្នុងបុរី ឬសំណង់ផ្ទះល្វែង គួរសាកសួរម្ចាស់បុរីទាក់​ទងនឹងប្លង់លំនៅដ្ឋានដែលខ្លួនបានទិញ ថាជាប្លង់រ៉ឹងឬជាប្លង់ទន់ ព្រោះបើប្លង់រ៉ឹងអ្នរោះបើប្លង់រ៉ឹងទាម​ទារថាជាប្លង់រ៉ឹងឬជាប្លង់ទន់បានថ្លែងឲ្យដឹងកាលពីម្សិលម៉ិញនេះថា អ្នកទិញលំនៅដ្ឋានក្នុងប

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました