ប្រទេសចិនផ្តល់ម៉ាសចំនួន ១០០០០០ ដល់កម្ពុជា

未分類
រដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្តល់ម៉ាសចំនួន ១០០ ៨០០ ដល់សាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញ ដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលផ្ទុះឡើងនាពេលថ្មីៗនេះ។
លោក Wang Wentian ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនបានប្រគល់ម៉ាសចំនួន ៨៤ ប្រអប់ដល់លោក ឃួង ស្រេង អភិបាលក្រុងភ្នំពេញក្នុងពិធីមួយដែលធ្វើឡើងនៅសាលាក្រុង។
លោក ស្រេង បាននិយាយថា រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងចែកម៉ាសដល់សង្កាត់ចំនួន ១៤ ដោយសង្កាត់នីមួយៗនឹងទទួលបានម៉ាសចំនួន ១០ ០០០។
លោកបន្តថា៖ «យើងនឹងចែកម៉ាសទាំងនេះទៅដល់ជនក្រីក្រ។ វាជាសារមួយ ដើម្បីបង្ហាញប្រជាជនទាំងអស់ថារាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានៃការពាក់ម៉ាស»។
លោកបន្ថែមថា៖ «ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នោះទេ សូមពា

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました