គ.ជ.ប ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​បោះឆ្នោត​ឡើង​វិញ​បន្ទាប់ពី​ខុមហ្វ្រែល​បាន​រក​ឃើញ​ឈ្មោះ​ស្ទួន​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​

未分類
​បច្ចុប្បន្ន​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត (​គ.ជ.ប) កំពុង​ពិនិត្យ​មើល​លទ្ធផល​នៃ​ការ​សង្កេត​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ ២០២០ និង​សវនកម្ម​ជាមួយ​អង្គការ​ពាក់ព័ន្ធ​ដទៃទៀត​បន្ទាប់ពី​គណៈកម្មាធិការ​ដើម្បី​ការបោះឆ្នោត​ដោយ​សេរី និង​យុ​ត្តិ​ធ​ម៍​នៅ​កម្ពុជា (​ខុមហ្វ្រែល​) បាន​រកឃើញ​ឈ្មោះ​ស្ទួន​នៅក្នុង​បញ្ជី​អ្នកបោះឆ្នោត​។​
​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ខុមហ្វ្រែល​បានចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​លទ្ធផល​នៃ​ការសង្កេត និង​សវនកម្ម​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ ២០២០ របស់ គ​.​ជ​.​ប ដោយ​ប្រកាសថា​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០២០ អាច​ទទួលយកបាន ប៉ុន្តែ​នៅតែមាន​បញ្ហា​នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធ​បោះឆ្នោត​នៅ​កម្ពុជា​ទាក

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました