ប្រទេសចំនួន ៥ នឹងមានសេដ្ឋកិច្ចរីក ចម្រើនលឿនជាងការរំពឹងទុក

未分類
អត្រា GDP នៅទូទាំងពិភពលោកបានប្រែប្រួលក្នុងចន្លោះពី ២៦,២១% ទៅ -៦៦,៦៥% ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ប៉ុន្តែដោយសារការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងមានចំនួនប្រហែល -៤,៤% ។
ប្រទេសទាំង៥ ខាងក្រោមនេះនឹងក្លាយជាប្រទេសដែល មានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់លឿនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក៖
១. ប្រទេសឥណ្ឌា
ទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌា
ប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យម ៧,២% ពីឆ្នាំ ២០២១ ដល់ឆ្នាំ ២០២៥ ដែលនឹងធ្វើឱ្យឥណ្ឌាក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស ១៣២ ដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនបំផុត។
បើទោះបីជាប្រទេសនេះបាននិងកំពុងរងគ្រោះដោយសារវីរុសរាតត្បាត COVID-19 និងត្រូវបង្ខំចិត្តដាក់ចេ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました