ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផ្តល់ថវិកាចំនួន ១៦ លានដុល្លារសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជា

未分類
នៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ១៦ លានដុល្លារដល់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់គម្រោងសុខភាពដែលរួមមានការបំពេញបន្ថែមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនក្រីក្រដែលមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ និងសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះ។
លោកស្រី យក់ សម្បត្តិ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមកជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងបែបឌីជីថលនៅកម្ពុជា ជាពិសេសក្នុងកិច្ចការងារឌីជីថលទាក់ទងសុខភាព។
លោកស្រីបន្តថាគម្រោងសុខភាពពាក់ព័ន្ធនឹងសមាសធាតុជាច្រើនដូចជាការគ្រប់គ្រងស្ថិតិសុខភាព ជាពិសេសលើប្រជ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました