ស្ថានទូត​កម្ពុជា​ប្រចាំ​ប្រទេស​បារាំង បង្ហាញ​បញ្ជី​មូលហេតុ​ចាំបាច់​បំផុត ការអនុវត្ត​វិធានការ​រឹតបន្តឹង​ការធ្វើដំណើរ​ចេញ​-​ចូល​ប្រទេស​បារាំង​

未分類
​ភ្នំពេញ​៖ ​ស្ថានទូត​កម្ពុជា​ប្រចាំ​ប្រទេស​បារាំង ជូន​ព័ត៌មាន នៃ​បញ្ជី​មូលហេតុ​ចាំបាច់​បំផុត ដែល​កំណត់ដោយ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​បារាំង ដែលជា​ការអនុវត្ត​វិធានការ​រឹតបន្តឹង​ការធ្វើដំណើរ​ចេញ​-​ចូល​ប្រទេស​បារាំង​។​
​បើតាម​សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ថាន​ឯកអគ្គរាជទូត​កម្ពុជា​ប្រចាំ​សាធារណរដ្ឋ​បារាំង សូម​រំលឹក​ជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ សិស្ស និង​និស្សិត​ខ្មែរ​ទាំងអស់​ថា អាជ្ញាធរ​បារាំង​កំពុង​អនុវត្ត​វិធានការ​រឹតបន្ដឹង​ការធ្វើដំណើរ​ចេញ​-​ចូល ប្រទេស​បារាំង ជាមួយ​ប្រទេស​ដែល​មិន​ស្ថិតនៅក្នុង​តំបន់​អឺរ៉ុប ហើយ​អាជ្ញាធរ​បារាំង​អាច​អនុញ្ញាត ឲ្យ​ធ្វើដំណើរ​បាន លុះត្រា​តែមាន​ករណី​ចាំបាច់​បំផុត និង​តម្រូវឱ្យមាន​លិខិតបញ្ជាក់​ពី​មូលហេតុ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました