បុរសមានជំងឺសរសៃប្រាសាទម្នាក់ បានដុតសម្លាប់ខ្លួនឯង នៅក្នុងបន្ទប់ជួល បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង

未分類
ភ្នំពេញ: បុរសម្នាក់ មានជំងឺសរសៃប្រាសាទប្រចាំកាយ ស្រាប់ត […]
Source: Post News

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました