យល់ដឹងពីប្លង់កម្មសិទ្ធអចលនទ្រព្យៈ តើប្លង់ទន់ និងប្លង់រ៉ងមានសុពលភាព ផ្លូវច្បាប់ដូចម្តេច?

未分類
          ដោយៈគង់ សូរិយា
          ភ្នំពេញៈ ប្លង់កាន់កាប់អចលនទ្រព្យមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដើម្បីបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណម្ចាស់កម្មសិទ្ឋអចលនទ្រព្យ ពិសេសចូលរួមបញ្ចៀសហានិភ័យ និងជម្លោះដីធ្លីឬអចលនទ្រព្យនានាផងដែរ។
លោកស្រីចេវ សុឃុននាយិកាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យKhat Appraisalបានបង្ហាញនូវចំណេះដឹងមួយចំនួនពីប្លង់សម្គាល់អចលនទ្រព្យ គឺប្លង់ទន់ និងប្លង់រ៉ឹង។
ដូចម្តេចដែលហៅថាប្លង់ទន់?
បើតាមលោកស្រីចេវ សុឃុនបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថា ប្លង់ទន់ គឺជាប្រភេទប្លង់កម្មសិទ្ធិ ដែលមិនទាន់ស្របច្បាប់ ១០០% ទេជាកម្មសិទ្ធិបែបភោគៈ មានន័យថា អ្នករស់នៅ និងអាស្រ័យផល មិនទាន់បានចុះបញ្ជីនៅរដ្ឋបាលសុរិយោដីនៅឡើយ ប៉ុន្តែអ្នកកាន់កាប់ដីនោះ អាចនឹងមានឯកសារ បញ្ជា

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました